Egons Varažinskis – SIA “Energy Data” valdes loceklis

Egons Varažinskis kā Projektu Konsultantu Grupa, SIA dibinātājs un vadītājs, kopš 2004. gada un līdz šim brīdim ir realizējis aptuveni 70 projektus dažādās saimnieciskās un sabiedriskās darbības jomās. Kopējais apjoms ir aptuveni 30 mlj. EUR. Apgūtais līdzfinansējums sastāda ap 14.5 mlj. EUR. Līdzfinansējums ir ticis un tiek piesaistīts no dažādiem Eiropas Savienības struktūrfondiem un citām līdzfinansētām programmām, tādām kā Kohēzijas fonds, Eiropas reģionālais attīstības fonds, Eiropas sociālais fonds, Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
Uzņēmuma saimnieciskās darbības galvenais virziens uz doto brīdi ir konsultāciju veikšana ERAF līdzfinansējuma saņemšanai atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1.aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”..

Sandijs Grietēns – SIA “Energy Data” valdes loceklis

Sandijs Grietēns kā SIA „WS” vadītājs, kas laika posmā no 2012.gada ir izstrādājusi vairā kā 50 daudzdzīvkļu dzīvojamo māju siltināšanas projektus, bet šajā jomā sāka darboties jau agrāk – kopš 2010.gada kā SIA „Agroprojekts” Liepājas nodaļa. SIA „WS” valdes loceklis Sandijs Grietēns ir sertificēts energoauditors. Strādājot kopā ar Projektu Konsultantu Grupa, SIA ir iegūti vērā ņemami rezultāti daudzdzīvokļu dzīnvojamās mājas siltināšanas jomā. Ir iegūitas LR Ekonomikas ministrijas goda raksti ikgadējos konkursos „Energoefektīvākā ēka” Piemēram; 2012.gadā 2.vietu valstī ieguva realizētais projekts Roņu ielā 3, Liepājā, bet 2014.gada 1.vietu valstī ieguva projekts Vītolu ielā 6/10 , Liepājā. Visi izstrādātie projekti ir ar ļoti augstu siltumnoturību, ko pierāda iegūtie rezultāti pēc to īstenošanas. Sandijs Grietēns šajos projektos ir veicis autoruzraudzības funkcijas. Apkures patēriņš šajās ēkās samazinās no 50% līdz 75% robežās visos gadījumos. Kopēji ar Projektu Konsultantu Grupa ,SIA ir izstrādāti ap 50 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projekti, no kuriem īstenoti ap 60% projektu. Uz šo brīdi aptuveni 10 projekti ir īstenošanas stadijā. Projektu neīstenošanas iemesls ir iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas process par ēkas renovāciju un finansējuma piesaisti.